Foredrag om mad og MSA

Print

Min Diætist |

Lørdag d. 3. november holdt jeg et oplæg ved Landsforeningen Multible System Atrofi (MSA) temadag i Aalborg, mod at jeg måtte reklamere lidt for diætistklinikken Min Diætist. MSA-patienter og deres familie/ venner var meget interesserede tilhørere denne lørdag eftermiddag.

MSA er en neurologisk sygdom som bl.a. påvirker evnen til at tygge og synke. Sammen med udtrætning giver det udfordringer, i forhold til at kunne spise den mængde mad, der er behov for. Mine råd omfattede sammensætning af protein- og kalorierig mad og drikke, drikke med tykkere konsistens. Vi talte også om mad, der er let at tykke og synke, så fejlsynkning kan undgås – og dermed også at minimere risikoen for lungebetændelse, som kan svække yderligere. For at sikre tilstrækkelig ernæring, kan det blive nødvendigt med sondeernæring.

Kort forinden var jeg blevet kontaktet af en diætistkollega fra Bispebjerg Hospital, ”om ikke jeg havde lyst til at holde et oplæg om mad, i forhold til de gener og udfordringer mennesker med MSA oplever”.
Da jeg til hverdag arbejder på Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, sagde jeg ja.
Under oplægget var der en god stemning – og tilhørerne var meget deltagende, med deres gode spørgsmål og kommentarer som supplerede mit oplæg meget fint.
Jeg vil gerne takke Landsforeningen Multible System Atrofi for at jeg fik mulighed for at bidrage i forhold til ernæring.

Jeg vil gerne sige tak til deltagerne, for deres store engagement.
Tusind tak.

Mange hilsner
Helle, Min Diætist

PS: I forlængelse af oplægget, har jeg kontaktet Landsforeningen Multible System Atrofi, mhp. at skrive om ernæring på foreningens hjemmeside (som en frivillig indsats fra min side). Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang.